Zaštita uljane repice i početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

FITOFARMACIJA, 7. mart 2019 – Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva. Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiče na veću osetljivost biljaka na patogene, podsećaju iz Fitofarmacije.

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla(Phoma lingam). Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini.  U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane. Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja. Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primeniti preparate na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš. Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke. Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu. Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu četiri insekta.

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom. Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni. Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen. Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Naši prijatelji iz Fitofarmacije preporučuju da, ukoliko su prisutni korovi, treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave „zelene tačke“. Neophodno je da, što pre, poljoprivredni proizvođači pregledaju svoje zasade i da na osnovu utvrđenog stanja odaberu fungicide, organizuju i izvedu mere zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Galenika Fitofarmacija iz svog proizvodnog programa fungicida preporučuje:

U zasadima u fazi bubrenja pupoljaka:

BAKARNI OKSIHLORID 50 – u koncentraciji 0,5%

CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji 0,35%

PLAVO ULJE – u koncentraciji 2-3%

U zasadima u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljka:

DIZIRAM 76 WG – u koncentraciji 0,3%

GALILEO – u koncentraciji 0,075-0,1%

DAKOFLO 720 SC – u koncentraciji 0,25-0,35%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Skorašnji članci

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien