Pandemija nametnula potrebu za unapređenjem Zakona o socijalnoj zaštiti

7. avgust 2020 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je da će izraditi novi zakon o socijalnoj zaštiti, koji će biti zasnovan na stručnoj praksi i iskustvu, a koji za cilj ima unapređenje sistema socijalne zaštite. Aktuelna epidemija koronavirusa, u kojoj se Srbija nalazi od marta tekuće godine, kako se navodi u saopštenju, nametnula je potrebu…

ČITAJ DALJE

Lični pratilac deteta i učenika

SMEDEREVO, 11. novembar 2017 – Zakon o socijalnoj zaštiti odskora po prvi put u Srbiji predviđa usluge podrške za samostalni život osoba sa invaliditetom: stanovanje uz podršku, personalnu asistenciju, obuku za samostalni život. Zakon članom 41. definiše korisnike prava i usluga socijalne zaštite, među maloletnim osobama posebno se navode deca i mladi sa smetnjama u razvoju – telesnim, intelektualnim, mentalnim,…

ČITAJ DALJE