Dunavska komisija o mogućim akcijama za oporavak od korona krize

4. oktobar 2020 – Dunavska komisija je protekle nedelje organizovala treću javnu konsultaciju GRENDEL, koja je održana u obliku video konferencije, a sve radi razgovora o uticaju COVID-19 na teretni i putnički transport na Dunavu i njegovim plovnim pritokama. U radu su učestvovale javne i privatne zainteresovane strane i relevantne službe Evropske komisije kako bi se razmotrile moguće akcije oporavka.…

ČITAJ DALJE