Sve više kreditnih kartica, sve više i odlazaka u nedozvoljeni minus

8 mart 2023 –  Prema izveštaju Udruženja banaka Srbije za februar, ukupan broj tekućih računa u našoj zemlji je na kraju tog meseca bio oko 8,5 miliona, a otvorilo ih je 5,7 miliona klijenata. Broj korisnika kreditnih kartica je dostigao 937.990, a 245.992 računa je otišlo u nedozvoljeni minus. Prosečna kamatna stopa za dozvoljeno prekoračenje u dvadesetak banaka koje posluju…

ČITAJ DALJE