Od danas minimalna cena rada po času 201,22 dinara

1. januar 2022 – Odlukom Vlade Srbije minimalna cena rada sa 183,93 po času, bez poreza i doprinosa, od 1. januara ove godine povećana je na 201,22 dinara. Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine će iznositi: za mesec sa 160 radnih sati: 32.195,20 dinara. za mesec sa 168 radnih sati: 33.804,96 dinara. za mesec sa 176 radnih sati: 35.414,72 dinara. za mesec sa 184 radna sata: 37.024,48 dinara. Ili još jednostavnije, to znači…

ČITAJ DALJE
error: Content is protected !!