Izmene i dopune uredbe imaju za cilj poboljšanje kvaliteta vazduha

1. jul 2021 – Na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojene su izmene i dopune Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu, kojom su, u cilju unapređenja kvaliteta vazduha, kako se navodi u saopštenju, prvi put obuhvaćeni objekti čija delatnost ima uticaj na zagađenje vazduha. S obzirom na to da se veliki broj pritužbi građana odnosi na pravna lica, odnosno…

ČITAJ DALJE

Šta donose izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

17. jun 2021 – Skupština Srbije je juče sa 173 glasa za i dva uzdržana usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Razlozi za donošenje ovog zakona, kako se navodi u obrazloženju, proizlaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije, a koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje…

ČITAJ DALJE

Vlada usvojila predlog za izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode

SMEDEREVO, 12.  jun 2021 – Vlada Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, kojim se preciznije definišu postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži. Proces uspostavljanja ekološke mreže Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske unije NATURA 2000, definiše se u skladu sa zahtevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih…

ČITAJ DALJE

Izmene i dopune Zakonu o zaraznim bolestima – nova ovlašćenja i kazne

13. novembar 2020 – Predlog izmena i dopuna Zakona o zaraznim bolestima juče je usvojila Skupština Srbije. Izmenama i dopunama uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera;  u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara fizičko lice ako se…

ČITAJ DALJE