Sa doktorom Vladanom Devedžićem o generativnoj veštačkoj inteligenciji

SMEDEREVO,, 3. april 2024 – Dr Vladan Devedžić, jedan od najcitiranijih istraživača i naučnika u oblasti veštačke inteligencije, prema Stenfordovoj listi, softverski inženjer, profesor na Fakultetu organizacionih nauka, dopisni član SANU, održaće ove srede, sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani smederevskog Centra za kulturu predavanje „Zamisli sebe u čamcu na reci – generativna veštačka inteligencija“. Ulaz je slobodan.

Generativna veštačka inteligencija je onaj deo tehnologije veštačke inteligencije namenjen kreiranju različitih vrsta sadržaja, uključujući tekst, slike, audio i sintetičke podatke.

Predavanje daje pregled važnih termina u oblasti generativne veštačke inteligencije, ilustruje način rada nekih važnih ideja i algoritama na kojima se ona zasniva, prikazuje više primera aplikacija i sistema generativne veštačke inteligencije i nastoji da približi teme iz te oblasti stručnjacima različitih profila. Tokom predavanja će kroz više primera korišćenja aktuelnih aplikacija i alata biti ilustrovano kako se sa njima praktično radi.

Dr Vladan Devedžić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je na Institutu za nuklearne nauke Vinča, na Institutu Mihajlo Pupin i na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu od 1995. Bio je glavni urednik Computer Science and Information Systems od 2005. i član uređivačkog odbora od 2005—2017, član je uređivačkih odbora međunarodnih naučnih časopisa Int. Journal of Web Based Communitie, Int. Journal of Knowledge and Learning i Facta Universitatis. Series:Philosophy, Sociology, Psychology and History. Osnivač je i rukovodilac istraživačke grupe GOOD OLD AI i osnivač je Laboratorije za veštačku inteligenciju na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Beogradu za najveći istraživački doprinos 2006. i nagrade za jedan od tri najbolja projekta Online Educa Berlin 2015. godine.Tokom svoje duge istraživačke karijere bio je učesnik i/ili koordinator velikog broja međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata. Autor je velikog broja istraživačkih publikacija, a održao je preko 20 predavanja po pozivu i plenarnih predavanja na međunarodnim istraživačkim konferencijama, kao i vođe od 20 tutorijala.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!