Lovostaj na smuđa, zakon predvideo kazne, ali koliko se primenjuju

2. mart 2024 – Od prvog dana marta do poslednjeg dana aprila traje lovostaj na smuđa na našim vodama. Zakon o zaštiti održivog ribljeg fonda ima kaznene odredbe za one koji se ogluše o period lovostaja, ali i зa one koji ribu za koju je na snazi lovostaj u tom periodu prodaju kao svežu. Tako se u članu 54 navodi da „ribe ulovljene u ribolovnoj vodi pre ustanovljenja lovostaja ne mogu da se stavljaju u promet posle isteka 24 časa od ustanovljenja lovostaja“.

A raspon iznosa novčanih kazni je ogroman. Tako onoga koga uhvate u ribolovu određene vrste, u ovom slučaj recimo smuđa, ako se delo dokaže postojanjem primerka riblje vrste u lovostaju, može da očekuje kazna od minimalnih 5.000 do maksimalnih 150.000 dinara za fizička lica. Iste kazne su i za pomenutu trgovinu ribom u periodu lovostaja za određenu vrstu.

Za ovaj  prekršaj, pored novčane kazne, krivolovcima se može izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, a može se izreći i zaštitna mera zabrane ribolova.

E sad, koliko se često ove kazne primenjuju i koliko ima ribočuvara i inspektora da sprovedu kontrole, sasvim je drugo pitanje. Iz ribolovačkih organizacija kažu da je to relativno retko, da tokom godine na celom toku Dunava kroz našu zemlju bude izrečeno najviše stotinak kazni, a i one su simbolične, najčešće je to minimalna, od 5.000, pa ide do 30.000 dinara, retko više. Ribokradicama je mnogo veća kazna oduzimanje opreme, kažu, ali se to relativno retko primenjuje. Oni sa svoje strane, izuzev apela ribolovcima da budu savesni, ne mogu mnogo da učine.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!