NBS: Građani u bankama u poslednje vreme najčešće uzimali keš kredite

28. februar 2024 – Najdominantnija pozajmica u ukupnim kreditima banaka stanovništvu su keš krediti, navodi se u najnovijem, juče objavljenom izveštaju Narodne banke Srbije pod naslovom „Trendovi u kreditnoj aktivnosti“.

Inače, prosečna kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite stanovništvu u četvrtom kvartalu prošle godine iznosila je 12,7 odsto i u odnosu na treći kvartal blago je snižena za 0,7 procentnih poena, stoji u izveštaju.

Izraženo u brojkama, stanje kredita stanovništvu u decembru iznosilo je 1.465,8 mlrd dinara, što čini 46,7% kreditnih potraživanja banaka od nemonetarnog sektora, odnosno 18,1% BDP-a.

Prema rezultatima januarske ankete Narodne banke Srbije o kreditnoj aktivnosti, ukupno posmatrano, banke nisu menjale kreditne standarde za stanovništvo, u skladu sa očekivanjima iskazanim u prethodnoj anketi. Posmatrano po namenama, pooštreni su standardi za dinarske potrošačke kredite, dok su standardi za dinarske gotovinske kredite ublaženi, a za kredite ostalih namena i indeksacija nisu menjani.

Prema očekivanjima banaka, trebalo bi da kreditni standardi za stanovništvo budu ublaženi u 2024. Godini, navodi se u izveštaju.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!