Maksimalna cena brašna 54,99 dinara, pojedinačna kupovina do 5 kila

23. februar 2024 – Maksimalna maloprodajna cena brašna tip T-400 od 1. marta ne sme da bude viša 54,99 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme da prelazi 45 dinara po kilogramu, navodi se u Uredbi Vlade Srbije o ograničenju visine cene osnovnih životnih namirnica, koja je juče usvojena.

Po istoj uredbi, proizvođačka cena  ne sme da bude viša od 40,9 dinara po kilogramu i po tim cenama proizvođači moraju da isporučuju trgovcima na malo najmanje 50 odsto isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u Uredbi.

Maksimalna količina koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je po pet kilograma brašna T-400 i T-500, odnosno po pet kila od jedne i druge vrste.

Novčanom kaznom od 100.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne primenjuje Uredbu, a može se izreći i zaštitna mera zabrane određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Kazna je predviđena i za odgovorno lice do 150.000 dinara.

Uredba stupa na snagu 1. marta i važi do 31. maja.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!