Site icon podunavlje.info

Javna rasprava o Planu javnog zdravlja grada Smedereva do 2028. godine

SMEDEREVO, 13. novembar 2023 – Smederevo organizuje javnu raspravu za potrebe izrade Plana javnog zdravlјa grada za period od 2024. do 2028. godine. Predviđeno je da traje do 27. novembra, a pozvani su građani, udruženja, stručna i ostala javnost da se uključe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Smedereva putem elektronske pošte na e-adresu: ljiljana.todorovic@smederevo.ls.gov.rs zaklјučno sa 27. novembrom 2023. godine, do 15 časova.

Prilikom dostavlјanja predloga, sugestija, inicijativa i komentara potrebno je tačno da se navede strana iz Nacrt dokumenta za koju se predlaže sugestija, inicijativa i/ili komentar, sa obrazloženjem.

Tekst Nacrta Plana javnog zdravlјa grada Smedereva 2024-2028. godine može da preuzmete OVDE.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

 

Exit mobile version