Site icon podunavlje.info

Zašto smederevski Crveni krst više ne snabdeva hranom narodnu kuhinju

SMEDEREVO, 11 novembar 2023 – Zbog nedavne odluka smederevske Gradske uprave da po oglasu o javnoj nabavci posao snabdevanja narodne kuhinje poveri privatnoj firmi a ne lokalnom Crvenom krstu, koji je to godinama radio, medijima su se obratili iz ove humanitarne organizacije saopštenjem, koje prenosimo.

Povod našeg obraćanja medijima je stanje u Crvenom krstu Smederevo i tender za izvršioca usluga pripreme i raspodele obroka narodne kuhinje koji je dodeljen firmi „Evansion d.o.o. Trstenik“ – ogranak u Smederevu, restoran „Belvedere“.

Važno je da prvo napomenemo da je lokalna samouprava u Smederevu jedina u Srbiji koja raspisuje javnu nabavku za dodelu sredstava pripreme, distribucije i raspodele besplatnih obroka za korisnike narodne kuhinje.

U drugim lokalnim samoupravama javna nabavka se ne sprovodi već se u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Republike Srbije uslugu Narodne kuhinje vrši lokalna organizacija Crvenog krsta u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Glavni razlog je taj što se program narodnih kuhinja realizuje uz direktnu podršku Vlade Republike Srbije posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boravka i socijalna pitanja koja obezbeđuje 10 osnovnih namirnica Crvenom krstu za pripremu kuvanih obroka.

Sve to omogućava Crvenom krstu da bude najpovoljniji, najkonkurentnij, najpouzdaniji i najkvalitetniji u pripremi obroka i njihovoj raspodeli do krajnjih korisnika, kojima je ovo najvažniji, a nekima, nažalost, i jedini kuvan obrok u toku dana i nedelje. Veliki napori uloženi povećanje obuhvata korisnika i kvalitet obroka zapošljavanjem profesionalnog kuvara potvrdili su sami korisnici.

Kako je komercijalna firma za pripremu hrane, poslednjeg dana javnog nadmetanja ponudila najnižu cenu obroka, povoljniju za čitavih osam dinara od Crvenog krsta? Postavljamo pitanje, da li je to tržišno opravdana cena uzimajući u obzir da druge privatne firme za pripremu hrane, nude dnevne obroke po višestruko većoj ceni od one koju je ponudila gore navedena firma, koja je i sama na prošlogodišnjem tenderu ponudila više nego duplo od ponude naše organizacije.

Pretpostavka je da će donošenje budućih aneksa ugovora između Grada Smedereva i te firme, kojoj će se očigledne početne „damping“ cene obroka tokom vremena uvećati za više stotina dinara, gde bi razlika u ceni završila u nečijim privatnim džepovima na štetu budžeta Grada i svih građana.

To, nažalost, neće biti na štetu samo Crvenog krsta, već će najočigledniji gubitnici oduzimanja narodne kuhinje jednoj humanitarnoj organizaciji biti građani Smedereva i korisnici besplatnih obroka.

Pitanje se samo nameće, kako jedna firma koja posluje po zakonima profita i ostvarivanja zarade od svoje delatnosti, može da ponudi cenu obroka koja je konkurentnija od cene koju je ponudio Crveni krst kada to nije slučaj nigde u Srbiji?

Crveni krst je najstarija humanitarna organizacija u gradu i zemlji, neprofitna, apolitična, nepristrasna organizacija koja brine o društvenom i kolektivnom interesu zajednice u kojoj funkcioniše. Zaštita najranjivijih i najugroženijih kategorija stanovništva i ublažavanje ljudske patnje su naš primarni cilj. Crveni krst je mnogo puta obroke delio socijalno ugroženim licima iz svojih rezervi i sredstava, a da li će takvu svest imati novi ponuđač narodne kuhinje?

Novo rukovodstvo gradske organizacije, izabrano prošle godine, susreće se s brojnim problemima koji su najvećim delom posledica pogrešnog vođenja u prošlosti. Tokom procesa reorganizacije imali smo punu podršku i smernice Crvenog krsta Srbije, generalnog sekretara organizacije i njihovih stručnih timova i svaki korak je osmišljen pažljivo i transparentno. Sami smo ukazali na probleme, sami ih i rešavamo. Nažalost, lokalna samouprava, čini se, radi sve da naš posao oteža. Retki su bili oni sa kojima smo mogli da se sastanemo i iznesemo svoje probleme i stavove.

Napadi i nanošenje direktne štete Crvenom krstu od dana kada je novo rukovodstvo naše humanitarne organizacije preuzelo kormilo ne stišavaju se, naprotiv postaju sve učestaliji i i zlonamerniji protokom vremena.

Najbolji primer su poteškoće i nerazumevanje sa kojima smo se suočavali prilikom zatvaranja Prihvatilišta u Maloj Krsni. ponudili smo rešenje i bili konstruktivni. Zatim, tu je i uskraćivanje budžetskih sredstava za programske aktivnosti Crvenom krstu u tekućoj godini. Naime, od planiranih budžetskih sredstava za 2023. godinu od 7.000.000 dinara nije odobren ni jedan dinar iako je naš dug od prethodne godine, prema dogovoru, vraćen blagovremeno. Sada se dešava i gubitak narodne kuhinje, da li je sledeći korak da se dobrovoljni davaoci krvi „izbace“ na Trg republike kao kad su prošle godine bili „izbačeni“ iz Centra za kulturu? Naši dopisi i predlozi za dalji rad i unapređenje saradnje ostaju bez odgovora, ostavljeni smo bez ikakve komunikacije sa lokalnom samoupravom.

Iz svega proizilazi pitanje da li je Crveni krst našem gradu potreban?

Planovi rada i razvoja naše organizacije iz oblasti prve pomoći, delovanja u masovnim nesrećama, obnavljanje dotrajale opreme, edukacije, usavršavanja u raznim oblastima od javnog značaja, humanitarnim aktivnostima sada su pod znakom pitanja bez finansijske podrške lokalne samouprave. Nema opreme, nema obučenih spasilaca i edukacija, nema humanitarnih radnika ni volontera koji bi se u slučaju humanitarne potrebe i nesreće našli na usluzi građanima.

Crveni krst je svakom gradu i opštini potreban i neophodan. Ovo je iskren i otvoren apel za sve dobronamerne ljude, na bilo kojem položaju u društvu bili, koji mogu i žele da nas čuju i pomognu opstanak Crvenog krsta Smederevo da istraje, da se razvija i ostvari potencijal i viziju da, u skladu sa najvišim principima kojima se Crveni krst Srbije vodi, bude na usluzi svim građanima Smedereva.

U potpisu saopštenja, Maja Jovanovska, sekretar Crvenog krsta Smederevo.

Exit mobile version