Narodna banka Srbije ograničila kamatu na stambene kredite do 200.000 evra

11. septembar 2023 – Narodna banka Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela odluku o ograničavanju kamate za one koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra.

Ovim građanima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, počevši od oktobarske rate, objavila je NBS, a banke neće imati pravo da od dužnika potražuju razliku u kamati usled primene odluke.

Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine – nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08 odsto.

Ovo znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10 odsto do više od 25 odsto.

Кod stambenih kredita koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu odluke, a čija je inicijalna kamatna stopa veća od 4,08%, korisnici će zaključno sa decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate. To znači da su i ovi građani zaštićeni od daljeg rasta rate kredita, iako su okolnosti u kojima su se zadužili već jasno ukazivale na mogući dalji rast euribora, navodi NBS.

„Posebno naglašavamo da je kamatna stopa ograničena samo u smislu njenog daljeg rasta dok će banke u slučaju da dođe do snižavanja promenljivih kamatnih stopa biti u obavezi da usklade iznos rate u skladu sa zaključenim ugovorom o stambenom kreditu“, navedeno je u saopštenju NBS.

Za stambene kredite koji se odobravaju nakon stupanja na snagu odluke u periodu njene primene propisana su sledeća ograničenja:

– kod stambenih kredita sa promenljivom kamatnom stopom, banka je dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope (marža banke) utvrdi u procentu koji nije viši od 1,1% do 31. decembra 2024. godine, a nakon tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu

– kod stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03%.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!