Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u Smederevu

SMEDEREVO, 24. avgust 2023 – Grad Smederevo je objavio oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije na teritoriji grada Smedereva. Reč je o ukupno 2.466 parcela, a rok za prijavljivanje je 30. avgust.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srbije za polјoprivrednu proizvodnju imaju fizička lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa i koja su vlasnici najmanje pola hektara polјoprivrednog zemlјišta. Takođe i fizička lica, pod istim uslovima, čija se parcela graniči sa zemlјištem u svojini Republike Srbije koje je predmet zakupa.

Što se tiče pravnih lica i ona treba da budu upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu najmanje tri godine, kao vlasnik polјoprivrednog zemlјišta najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemlјište koje je predmet zakupa i da imaju sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po grupisanim jedinicama javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Smederevo, u kancelariji br 58 svakog radnog dana od 11 do 15 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za polјoprivredno zemlјište.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!