Izmenama zakona propisano ko će, gde i kako moći da vozi elektro trotinete

21. avgust 2023 – Jedna od nedefinisanih oblasti u još uvek važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima jesu električni trotineti, poslednjih godina sve brojniji na našim ulicama. Zakon se, mada ne samo po ovom pitanju, prilično ubajatio, pa ne čudi da se veliki deo izmena i dopuna odnosi baš na učešće e-trotineta u saobraćaju.

Kao prvo, tačno je određeno šta je to što se podrazumeva pod ovom odrednicom: „laka električna vozila, sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovata, njihova brzina ne prelazi 25 kilometara na čas, a masa praznog vozila iznosi najviše 35 kilograma“.

Članom 10. predloga, kome se dodaje novi član 88a, dat je starosni uslov za upravljanje tim i takvim lakim električnim vozilom. Uslov da vozač mora da ima najmanje 14 godina je dat, navodi se u predlogu, „imajući u vidu specifičnosti upravljanja tim vozilom zbog nepovoljnih karakteristika vezanih za upravljivost“.

U članu 11, kojim se dopunjuje član 89, uređuje se način kretanja lakog električnog vozila biciklističkom stazom, biciklističkom trakom i kretanje ovih vozila u grupi, na način kojim je već uređeno kretanje bicikala, mopeda, motocikala, tricikala i četvorocikala.

Članom 13. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 91, propisuje se obaveza korišćenja zaštitne biciklističke kacige za vozača.

U članu 40. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: “Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.ˮ

Inače, u članu 42. dopunjuje se član 268. Zakona kojim se predviđa izuzetak od obaveze registrovanja lakog električnog vozila.

Uvedeni su i novi članovia 92a-92g, a ovom odredbom data su ograničenja i uslovi pod kojima vozač akog e-trotineta može da koristiti određenu infrastrukturu, uzimajući u obzir karakteristike tog vozila. Ujedno je propisano i obavezno korišćenje svetloodbojnog prsluka, odnosno reflektujuće materije od strane vozača, a u cilju njegove uočljivosti na putu.

Dodato je i pravilo kojim se vozaču ne dozvoljava vožnja prilikom prelaska kolovoza i obaveza vozača lakog električnog vozila da ima vidno istaknutu nalepnicu na vozilu iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila, koja će omogućiti identifikaciju vrste vozila i opštu kontrolu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima nalazi se u skupštinskoj proceduri, a znajući dosadašnju praksu Narodne skupštine, najverovatnije će biti usvojen bez nekih većih promena, uključujući i ove izmene i dopune koje su o e-trotinetima definisane predlogom.

Foto/ilustracija: pexels.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!