Udruženje potrošača Efektiva: Šta sa uvećanim računima za struju za jul?

Izvor: Udruženje potrošača Efektiva, 20. avgust 2023 – Veći broj građana se žali da je ovih dana dobio znatno uvećane račune za utrošenu struju u julu u odnosu na uobičajene. Čak i oni koji su po dve-tri nedelje bili na ili van mesta stanovanja i, naravno, nisu u tom periodu trošili električnu energiju. Udruženje potrošača Efektiva je sačinilo uputstvo šta je u takvim slučajevima činiti.

Najpre treba uputiti PISANU reklamaciju EPS-u, u kojoj će potrošač da ospori račun za jul (navesti odsustvo zbog odmora itd). U istom dopisu, zatražiti izveštaj o očitavanjima struje za poslednjih 6 meseci (ili od početka godine), sa pitanjem, kog datuma je vršeno očitavanje i koja su bila stanja kwh na strujomeru.

Dok EPS ne odgovori, a rok za odgovor je 8 dana, potrošač može da uplati nesporni deo računa, prema članu 85 Zakona o zaštiti potrošača. Ako to uradi, potrošač na uplatnici OBAVEZNO treba da napiše da uplaćuje nesporni deo računa za jul 2023.

Sporni deo ostaje za rešavanje u okviru reklamacije, koju u slučaju odbijanja, EPS dalje može da rešava samo sudskim putem, odnosno pokretanjem postupka naplate preko izvršitelja. Treba uzeti u obzir da za pokretanje ovog postupka, EPS mora da predujmi izvršitelju iznos od cca 5.000 din, pa se postavlja pitanje isplativosti, ako je sporni deo računa manjeg iznosa.

Potrošači koji se odluče za ovu opciju, svaki naredni račun treba da plate uplatnicom u koju će u svrhu uplate upisati da plaćaju račun za taj mesec. Takvim načinom uplate, sporni dug prelazi u zonu zastarelog duga, istekom 12 meseci od njegovog nastanka.

Ako EPS ne odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana, to sutradan treba prijaviti Tržišnoj inspekciji, koja mora da kazni EPS.

Ako potrošač dobije odgovor i u njemu objašnjenje koje ukazuje na to da EPS nije vršio očitavanje struje u skladu sa članom 90. Zakona o zaštiti potrošača (obračunski period od max mesec dana), isti treba proslediti Tržišnoj inspekciji koja prema članovima 184. i 185. ZZP, izriče meru otklanjanja nepravilnosti iz člana 90.

Ako u odgovoru stoji da EPS nije nadležan i uputi na firmu koja je vršila merenje, potrošač NEMA OBAVEZU komunikacije sa firmom sa kojom nema ugovorni odnos. Takav odgovor bi predstavljao nepoštenu poslovnu praksu.

VAŽNO: Ako EPS odgovori, u odgovoru MORA da stoji izjašnjenje, da li se reklamacija prihvata ili ne! Ako se prihvata, račun mora da bude korigovan. Ako se odbija, EPS je slobodan da nadalje postupi prema Zakonu, bez mogućnosti da potrošaču isključi struju zbog tog duga!!

Takođe, Tržišna inspekcija mora da postupi po članu 188. ZZP i inicira novčano kažnjavanje u iznosu od 50.000, za svakog potrošača posebno.

Dakle, ovo su zakonske odredbe koje štite pravo potrošača da ne plati sumnjivi deo računa, dok ne dobije precizno objašnjenje kako je taj sumnjivi deo nastao. Ako objašnjenje ne dobije, proizilazi da nema obavezu plaćanja!

Skorašnji članci

error: Content is protected !!