Dan Dunava u Kovinu obeležavaju uz poeziju, muziku i izložbu akvarela

29. jun 2023 – Svakog 29. juna u svim zemljama kroz koje protiče obeležava se Dan Dunava. Ustanovljen je 2004. godine od strane ICPDR-a i integralni je deo saradnje svih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti reke Dunav.

Cilj obeležavanja je učešće javnosti po svim pitanjima koji se tiču zaštite i održivog upravljanja vodama sliva Dunava. Želja je da se postigne bolja informisanost građana o problemima u vezi za stanjem voda Dunava i povezanih ekosistema, kao i da se motivišu da aktivno učestvuju na poboljšanju stanja voda Dunava.

Kovinci će na ovaj dan u Galeriji tamošnjeg Centra za kulturu biti u prilici da čuju poeziju i muziku, da pogledaju video radove, sve o Dunavu, ko i izložbu akvarela i nakita od akvarela.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!