Limit za paušalno oporezivanje da se poveća sa 6 na 8 miliona dinara

25. maj 2023 – Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije uputilo je predlog Ministarstvu finansija da se promene granice za paušalno oporezivanje i za obračun poreza na dodatu vrednost, „popularnog“ PDV-a, a kao razlog navodi se rast inflacije.

„S obzirom na inflatorna kretanja predlažemo da se limit za paušalno oporezivanje pomeri sa šest na osam miliona dinara“, navedeno je u predlogu.

Predloženo je takođe da bi granicu za obračun PDV-a, zbog visoke inflacije, trebalo pomeriti sa osam na deset miliona dinara.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!