Dunav kod Smedereva prešao nivo redovne odbrane od poplava

SMEDEREVO, 22. maj 2023 –  Na Dunavu kod Smedereva ovog jutra je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izmereno 603 santimetra, čime je pređena granica na kojoj se proglašava redovna odbrana od poplava, a koja je na nivou od 600.

Prema prognozi RHMZ, vodostaj Dunava je sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna dva dana, zatim opadanja.

Granica vanredne odbrane od poplava kod Smedereva je na koti 700, tako da situacija za sada nije alrmantna.

Inače, redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu, a proglašava je nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta.  U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!