Očevi će uskoro moći da odsustvuju umesto mama-preduzetnica

Izvor: novaekonomija.rs, 20. maj 2023 –  Očevi čije su supruge preduzetnice će nakon tri meseca od rođenja deteta imati pravo na odsustvo sa rada radi nege prinove, odsustvo radi posebne nege deteta i da dobijaju naknadu plate, predviđaju izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je Vlada usvojila.

Očevi će ova prava moći da ostvare posle navršena tri meseca života deteta, za preostali period do godinu dana (za prvo i drugo dete), odnosno do dve godine (za treće i svako naredno dete), navodi se saopštenju Vlade.

Izmenama ovog zakona sve majke, i preduzetnice i one su zaposlene ili radno angažovane, moći će da koriste prava u vezi sa odsustvom sa posla za treće i svako naredno dete u trajanju od dve godine.

Dosadašnjim zakonskim rešenjem, žene koje nisu zaposlene i primaju „ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta“ imale su pravo na samo godinu dana naknade, bez obzira na red rođenja dece.

S druge strane, zaposlene žene po Zakonu o radu imaju pravo na dve godine odsustvo radi nege deteta za treće i svako naredno novorođenče.

„Ovim izmenama usvojeni su prioritetni zahtevi udruženja, veća prava za majke preduzetnice, uz napomenu da još imamo visoko očekivanje da će i Zakon o zdravstvenom osiguranju (biti izmenjen). Ostale izmene nisu tako visokog prioriteta i njima ćemo se baviti u narednom periodu“, izjavila za Novu ekonomiju Tatjana Macura iz udruženja „Mame su zakon“.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!