APR: Od danas osnivanje firmi moguće samo elektronskim putem

17. maj 2023 – Agencija za privredne registre je, kako je ranije najvaljeno, na svom portalu za eServise pokrenula novu uslugu za elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ostalih pravnih formi koje se upisuju u Registar privrednih subjekata.

Tako je od danas, od 17. maja 2023. godine, podnošenje elektronske prijave isključivi način za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću  ortačkog, komanditnog i akcionarskog društva.

Ova elektronska usluga obuhvata podnošenje prijave putem posebne aplikacije, prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom, kao i plaćanje naknade za registraciju osnivanja platnom karticom, saopštio je APR.

eRegistracija osnivanja privrednih društava i drugih privrednih subjekata se obavlja u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Plaćanje naknade za osnivanje privrednog društva vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

U postupku eRegistracije svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!