SPJ: Raspisan konkurs za nagradu Smederevski Orfej

SMEDEREVO,  15. maj 21023 – Smederevska pesnička jesen raspisala je konkurs za tradicionalnu nagradu Smederevski Orfej. Za ovu nagradu mogu da konkurišui isklјučivo zavičajni pesnici, stvaraoci rođeni na teritoriji Smedereva i oni koji su veći deo svog života proveli u Smederevu. Konkurs jei otvoren od 15. maja do 1. avgusta 2023. godine.

Uslovi konkursa:

Autori šalјu najviše dve neobjavlјene pesme, pisane na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Ukoliko pesnici stvaraju na nekom drugom jeziku, neophodno je da uz originalni tekst dostave i prevod na srpski jezik. Pesme treba da budu potpisane isklјučivo šifrom; potpisane imenom i prezimenom neće se uvrstiti u selekciju.

Pesme slati elektronskim putem u istom mejlu sa dva zasebna Vord dokumenta u prilogu, tako što će u jednom biti pesma kojom se konkuriše, a u drugom dokumentu autor prilaže razrešenje šifre i svoje podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon, adresu elektronske pošte i stvaralačku biografiju ne dužu od 500 karaktera. Neophodno je nasloviti svaki dokument – jedan sa naznakom „Pesma za konkurs“, a drugi „Razrešenje šifre“.

Ovako uređen konkursni materijal slati na sledeću mejl adresu:

smederevski.orfej@gmail.com

Odluku o pobedničkoj pesmi doneće stručni žiri u roku od 30 dana nakon zatvaranja konkursa, a obaveštenje će biti istaknuto na zvaničnoj stranici Festivala i u javnim glasilima.

Napomena: Pesnik koji konkuriše za nagradu saglasan je da njegova pesma, potpisana punim imenom i prezimenom, i njegova stvaralačka biografija budu objavlјene u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva. Samim učešćem na konkursu nagrađeni zavičajni pesnik pristaje da prisustvuje svečanosti uručivanja nagrade, o čijem terminu će biti blagovremeno obavešten. U slučaju da se ne pojavi na dodeli priznanja i ne obavesti organizatore o razlogu svog izostanka, smatraće se da je odbio nagradu i ona mu neće biti uručena. Nagrada Smederevski Orfej sastoji se od istoimene plakete, rada akademskog vajara Selimira Jovanovića i novčanog iznosa.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete zatražiti od organizatora preko elektronske pošte: smederevski.orfej@gmail.com

 

Skorašnji članci