Site icon podunavlje.info

GIZ i NALED održali prezentaciju „Vizija lokalnih samouprava 2030“

15. maj 2023 –Danas su NALED i GIZ održali prezentaciju, na kojoj su predstavlјeni rezultati i najbolјe prakse prilikom izrade planova razvoja kao krovnog dokumenta lokalne samouprave. Tokom prethodnih godinu dana deset jedinica lokalnih samouprava, Velika Plana, Smederevo, Despotovac, Zaječar, Ivanjica, Kladovo, Loznica, Ljig, Subotica i gradska opština Palilula iz Niša, definisalo je viziju, cilјeve i mere za brži ekonomski napredak i stvaranje bolјih uslova za život i rad građana i privrede u njihovim zajednicama.

Grad Smederevo  je, podsetimo, u aprilu 2022. godine konkurisao na Javni poziv NALED-a za jedinice loakalnih samouprava za učešće u Projektu „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“ . Svrha poziva bilo je identifikovanje i odabir deset jedinica lokalnih samouprava za dobijanje tehničke podrške u jačanju kapaciteta u procesu izrade plana razvoja u skladu sa zakonskom regulativom. Nakon toga, u junu mesecu 2022. godine Smederevo je potpisalo Memorandum o saradnji sa GIZ- om i NALED-om sa cilјem da se pruži tehnička podrška u procesu izrade Plana razvoja na principu uklјučivanja svih zainteresovanih strana. Potom su sledile radionice na kojima su dobijana uputstva za dalјe korake u procesu izrade Plana razvoja.

U periodu od 15. maja do 5. juna 2023. godine na sajtu grada Smedereva održava se javna rasprava za potrebe izrade Plana razvoja grada Smedereva za period 2022. do 2029. godine. Na internet adresi: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva se nalazi Nacrt Plana razvoja grada Smedereva.

Iz Gradske upravepozivaju građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuje u procesu javne rasprave. Predloge, sugestije, inicijative i komentare treba dostaviti Gradskoj upravi grada Smedereva, na posebnom obrascu, koji je dostupan na internet stranici grada Smedereva: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva/

Predloge, sugestije, inicijative i komentar mogu da dostave i putem elektronske pošte  na e-adrese: slavica.milovanovic@smederevo.ls.gov.rs darko.radojkovic@smederevo.ls.gov.rs i ler.gusd@gmail.com ili poštom na adresu: Gradska uprava Smederevo, Omladinska 1, 11300 Smederevo, sa napomenom „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja grada Smedereva za period od 2022. do 2029. godine“, najkasnije do 5.6.2023. godine do 10 časova.

Kabinet gradonačelnika će javnost izveštavati o svim koracima koji će biti preuzimani u narednom periodu kada je reč o izradi Plana razvoja, navodi se u današnjem saopštenju ovog kabineta.

Informacija i foto: Kabinet gradonačelnika Smedereva

 

Exit mobile version