Izgradnja silosa u Mramorku – urbanistička prezentacija na javnom uvidu

KOVIN, 24. april 2023 – Investitor Zlatar iz Mramorka planira izgradnju tri silosa visine po 19,17 metara i zapremine po 1.810  kubnih metara sa pratećim objektima, navodi se u prezentaciji koja je objavljena na zvaničnoj Internet stranci Opštine Kovin.

Projektom je predviđena je izgradnja objekata u dve faze. U prvoj je planirana izgradnja kolske vage, vagarske kućice spratnosti P+0, zatim prijemnog bunkera i aspiraterske kućice sa komandnom kabinom spratnosti P+1, kao i saobraćajnog pristupa i prvog dela interne saobraćajnice.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja  tri silosa, uređenje slobodnih površina na parceli i produžetak interne saobraćajnice.

Silos je namenjen za skladištenje svih vrsta žitarica i uljarica u tri silo ćelije, a sastoji se od prijemnog bunkera, prijemnog lančanog transportera, raspodelnog lančanog transportera, kofičastih elevatora, aspiratera za čišćenje sirovine, centralnih raspodelnih lančanih transportera, zatvarača lančanih transportera, pužnih transportera za izuzimanje sirovine iz silosa, sabirnih lančanih transportera koji su smešteni ispod silosa i poprečnog lančanog transportera, navodi se u urbanističkoj dokumentaciji.

Objekti treba da budu građeni na parceli koja se graniči sa Izvorskom ulicom, lokalnim putem 438 Dolovo-Deliblato i Ulicom Svetozara Markovića, a površina obuhvata Urbanističkog projekta je 6.791 m2.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!