Izmene prosvetnih zakona: Za roditelja nasilnika kazna do 100.000 dinara

Izvor: euronews.rs, 16. april 2023 – Učenik neće moći da se ispiše iz škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, brojčano ocenjivanje iz vladanja od petog razreda i veće novčane kazne za roditelje – sve su to novine koje su predviđene izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

U toku je javna rasprava o izmenama tih zakona koja će trajati do 27. aprila, a nakon toga ulaze u skupštinsku proceduru. Zapravo, izmenama zakona biće omogućeno da se primene neke od mera koje je definisala Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u obrazovnim ustanovama, krajem prošle godine, kako bi se bolje zaštitili učenici, ali i nastavnici u školi.

U borbi protiv nasilja u školama je predviđeno i da se zaposli više pedagoga i psihologa, ali i da se povećaju iznosi naknada za razredne starešine sa četiri na sedam odsto. Za to su neophodne izmene Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova, kao i izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Ministarstvo prosvete formiralo je Radnu grupu za prevenciju i sprečavanje nasilja nakon dešavanja u Tehničkoj školi u Trsteniku, kada su učenici izmakli stolicu profesorki engleskog jezika, snimali je kako pada na pod i sve to kačili na društvene mreže.

Nasilnici koristili „rupe“ u zakonu

Na primeru iz Trstenika jasno se videlo i šta sve „škripi“ kada je u pitanju borba protiv nasilja u školama. „Rupe“ u zakonu dozvoljavale su učenicima da izbegnu kaznu tako što se ispišu iz škole, ukoliko se protiv njih pokrene vaspitno- disciplinski postupak, i prebace u drugu. To je iskoristio i jedan od trojice đaka u Trsteniku.

Predviđenim izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) predviđeno je da učenik ne može da se ispiše iz škole dok traje vaspitno-disciplinski postupak.

„Ukoliko u toku trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik srednje škole, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik podnese zahtev da se učenik ispiše iz škole, škola će doneti rešenje kojim se izdavanje ispisnice odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka. Prilikom prevođenja, odnosno upisivanja učenika u drugu školu u toku školske godine, podaci o izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama moraju biti uneti u odgovarajući deo obrasca prevodnice, odnosno ispisnice“, navedeno je u predlogu izmena ZOSOV-a.

Osim toga predviđene su i veće novčane kazne za roditelje učenika.

„Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. ovog zakona. Novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara kazniće se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta ili učenika koji učini povredu zabrane iz čl. 111. i 112. ovog zakona“, stoji u predlogu.

Do sada je najniža novčana kazna za roditelje bila 5.000 dinara, odnosno 30.000 dinara.

Brojčano ocenjivanje vladanja od 5. razreda

U predlogu izmena Zakona o osnovnom obrazovanju predviđeno je brojčano ocenjivanje vladanja od 5. razreda osnovne škole i da ta ocena ulazi u prosek. Do sada je do petog razreda (uključujući i peti razred) ocena bila opisna.

„Vladanje učenika od petog do osmog razreda ocenjuje se brojčano u toku i na kraju polugodišta”, navedeno je u predlogu izmene Zakona.

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u obrazovnim ustanovama tada nije usvojila predlog sindikata da ukoliko je vladanje treća negativna ocena, učenik ponavlja razred, odnosno da vladanje ulazi u te tri ocene.

Objavljeno na: euroews.rs, autor; Slavica Tuvić, foto/ilustracije: pixabay.com

 

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!