Godišnji porez na dohodak sami obračunavate, nacrt sastavlja Poreska

29. mart 202 – Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada, objavila je Poreska uprava.

U praksi to znači da će Poreska uprava 3. aprila 2023. godine, imajući u vidu da je 1. april neradni dan, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku  prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status “u pripremi“) na portal ePorezi.

Sva fizička lica  koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376,00 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2023. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

U radnu verziju prijave uključeni su svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže a obveznik može izvršiti dopunu kroz unos podataka koji prijavom nisu obuhvaćeni. Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom tom mestu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu Poreska uprava Republike Srbije će to učiniti umesto njega.

Za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela (npr. Sertifikaciono telo MUP RS (besplatno sa ličnim kartama sa čipom), Sertifikaciono telo Pošte – Javno preduzeće pošte Srbije, Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije i dr.)

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Na kraju, iz Poreske uprave podsećaju da se porez koji se utvrđuje samooporezivanjem, plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave. Dakle, godišnji  porez na dohodak građana za 2022. godinu poreski obveznik je dužan da uplati najkasnije do 15. maja 2023. godine.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci