Kako do dozvole za zatvaranje ili pregrađivanje terase?

Izvor: novaekonomija.rs, 14. mart 2023 – Za zatvaranje terase u Srbiji potrebna je dozvola nadležnih organa, ali se do nje veoma teško dolazi. Ipak, terase se svakodnevno zatvaraju i tako zauvek narušavaju izgled objekta.

U Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, kako podseća portal Gradnja,  piše da su zajednički delovi zgrade: konstruktivni deo zida, izolacija i završna obrada zida prema spoljašnjem prostoru, fasade…

U tekstu autorke Aleksandre Konzeski, podseća se da je terasa i deo fasade, pa je za svaku promenu na njoj potrebna dozvola ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

„Zamislite da preopteretite terasu nekom konstrukcijom i to se sruši, vama, ili nekom drugom na glavu. Vi morate da angažujete stručnjaka koji će saznati kako je ta terasa građenja, koja je postojeća armatura, da napravi proračun i osmisli zatvaranje tako da zadovolji i statičke i arhitektonske uslove“, napominje se .

Kako dodaje, druga stvar je narušavanje estetike zgrade:

„Vi niste tu da samostalno procenjujete da li je estetika narušena ili ne, već morate da pitate i svoje komšije i da angažujete arhitektu“.

Jedini razlog zbog kojeg inspekcija u praksi ne reaguje često, ili skoro nikako, na nelegalno zatvaranje, jeste što su zatrapni predmetima i što se to još uvek ne smatra većim prekršajem, dodaje se u tekstu.

Dva puta do dozvole

Do dozvole za zatvaranje terase može da se dođe na dva načina.

Prvi je da tražite građevinsku dozvolu i da prođete celu proceduru, a drugi je da dobijete Rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ali to je moguće samo ukoliko se povećava energetska efikasnost zgrade.

Kod oba načina prema zakonu, morate da obezbedite saglasnost 2/3 ukupnog broja glasova. Ako se radi o privatnoj kući onda je potrebno da svi vlasnici na parceli daju saglasnost, ako niste jedini vlasnik.

Tekuće održavanje zgrade za koje nije potrebna dozvola ne podrazumeva nikakvu promenu na terasi, niti na fasadi, tako da, na osnovu zahteva za tekuće održavanje ne može da se zatvara terasa.

  1. Građevinska dozvola

Procedura za prvi način je ista kao da gradite objekat, s tim što je potrebno priložiti i postojeće stanje. Postojeće stanje, takozvani arhivski projekat, može se potraživati na sajtu Istorijskog arhiva Beograda.

„Ukoliko ga tu ne možete naći onda se obratite nadležnoj opštini. Ako ga i dalje ne nalazite, onda arhitekta mora da snimi i iscrta postojeće stanje. Naravno, potvrda iz Arhiva da projekta nema mora da postoji“.

  1. Rešenje o odobrenju za izvođenje radova

Kako se navodi, Rešenje o odobrenju za izvođenje radova izdaje se „za izvođenje radova na postojećem objektu, kao i popravku ili zamenu uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se menja spoljni izgled uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade“.

„Na osnovu ovoga može se dobiti dozvola na drugi način. Drugi način je proceduralno brži i zahteva manje obimnu papirologiju prema upravi, ali je i nesigurniji, u smislu da zatvaranjem jedne terase nećete mnogo doprineti energetskoj efikasnosti zgrade“.

Ovde je preporučljivo da se dozvola traži na nivou cele zgrade, to jest, da se sve terase, recimo po vertikali, zatvore. Ovo opet povlači neke druge probleme i procedure, i opet ne znači da ćete poboljšati energetsku efikasnost zgrade.

Dokumentacija koja je potrebna za zatvaranje terase:

Saglasnost stanara

Projekat postojećeg stanja

Idejni projekat energetske sanacije koji će dokazati da se radovima poboljšava energetska efikasnost zgrade

Plaćene takse.

Kada dozvolu nije moguće dobiti?

Postoje situacije, kada ne može da se dobije dozvola, a to je u slučaju kada važeći plan to ne dozvoljava ili je kuća ili zgrada pod zaštitom.

„Da li važeći plan ne dozvoljava zatvaranje terasa na teritoriji gde je vaš stan, možete saznati preko Informacije o lokaciji ili direktnim uvidom u važeći plan. Najčešće takve situacije se dešavaju kod planovima za centralne gradske zone, naročito prema ulici“.

Da li je kuća ili zgrada pod zaštitom i koji je stepen zaštite takođe možete saznati iz Informacije o lokaciji. Postoji mogućnost da vam Zavod za zaštitu spomenika i odobri zatvaranje, ali to morate da saznate podnoseći zahtev za njihove uslove.

Foto/ilustracija: podunavlje.info

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!