Finansije za unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave u gimnazijama

8. mart 2023 – Ministarstvo prosvete raspisаlо је danas javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilјu unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja. Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija za realizaciju programa nastave i učenja opšteg srednjeg obrazovanja.

Cilј javnog poziva je unapređivanje uslova u kojima se ostvaruje nastava i učenje. Gimnazije sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe. Opremanjem kabineta obezbeđuje se kvalitetnija nastava koja će doprineti kako razvoju znanja tako i razvoju veština i kritičkog mišlјenja. Praktične vežbe doprinose principu očiglednosti u nastavi što utiče na kvalitet ishoda učenja.

Finansijska sredstva mogu se iskoristiti za kupovinu opreme za kabinete za biologiju, fiziku, hemiju i izborne programe koji su iz oblati prirodnih nauka.

Gimnazije prijavu na javni poziv podnose u roku od 10 radnih dana od dana objavlјivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva, 21. marta 2023. godine.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!