Objavljen Pravilnik o podsticajima voćarima za višegodišnje zasade

7. mart 2023 – Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 3.000.000 dinara.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelјa, bez naslona i sa naslonom

2) pripremu zemlјišta za podizanje proizvodnih zasada

U zavisnosti od programa podrške podsticaji obuhvataju:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelјa;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade;

3) pripremu, obradu zemlјišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavlјenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

4) hemijsku analizu zemlјišta sa preporukom đubrenja zemlјišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemlјišta

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada  ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik

3) pravno lice, i to:  privredno društvo, zemlјoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:

1) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelјa, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha;

2) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da podnosilac zahteva u Registru ima upisano manje od 2 ha jagodastih vrsta voćaka ili hmelјa, odnosno manje od 5 ha jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih vrsta voćaka.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelјa – 2.500.000 dinara;

2) za nabavku naslona, odnosno kolјa – 825.000 dinara;

3) za pripremu zemlјišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavlјenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima – 375.000 dinara.

4) za hemijsku analizu zemlјišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemlјišta – 100.000 dinara.

Detalje a ožete da pogledate OVDE:

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci