Menjaju se od subote i tarife javnih izvršitelja – naravno da idu naviše

1. mart 2023 – U „Službenom glasniku“ broj 15. od 24. februara objavljene su izmene javnoizvršteljske tarife. Bod kao jedinstveno merilo za sve radnje izvršitelja povećava se sa 120 na 150 dinara bez PDV-a, a primena nove tarife počinje u subotu 4. marta.

Osim skupljeg boda za 30 dinara, u novoj Javnoizvršiteljskoj tarifi uvećan je i njihov broj za pojedinačne radnje. Tako će umesto dva i po boda za uslugu dostavljanja poštom strankama, učesnicima u postupku i sudu po novom tarifa biti 3,5 bodova, što je 525 dinara bez PDV. To predstavlja povećanje u dinarima od čak 75 odsto.

Izvršiteljima sleduje i, ono što svima koji se nađu pod njihovim udarom najviše bode oči – nagrada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka i postupka obezbeđenja. „Naknada za uspešnost sprovođenja postupka dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka iznosi 50 odsto naknade određene tarifnim brojem 3. ove tarife“, stoji u Javnoizvršiteljskoj tarifi. A naknada za rad javnog izvršitelja određuje se tako što se broj bodova pomnoži sa vrednošću boda i uveća za porez na dodatu vrednost, ukoliko je javni izvršitelj obveznik plaćanja PDV-a , a u skladu sa zakonom.

Ovim izmenama poskupelo je praktično i fotokopiranje, jer ostaje ista vrednost – 0,1 bod po stranici, ali se, kako je rečeno, vrednost boda promenila, pa će tako svaka stranica fotokopije biti 15 dinara bez PDV-a, što je cena o kojoj fotokopirnice mogu samo da sanjaju.

Ranije utvrđena vrednost boda, a bilo je to 1. januara 2020. godine, na iznos od približno jednog evra, sada će, dakle, biti veća za 30 dinara. Evro nije, koliko je nama u znanju, u tom periodu toliko promenio vrednost u odnosu na dinar. Činjenica je da sve drugo poskupelo, pa izgleda po istom principu, što da ne, poskupljuje i ono što čine izvršitelji.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!