Na prodaju šume DPP „Lune Milovanović“ u stečaju iz Bavaništa

10. februar 2023 – Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je danas prodaju šumskog zemljišta sa pripadajućom drvnom masom, vlasništvo DPP „Lune Milovanović“ u stečaju iz Bavaništa. Reč je o šumama prve klase, ukupne površine oko 100 ari, kao i šumskom zemljištu bez drvne mase u ukupnoj površini od oko 230 ari, a uz to prodaju se i posečeni drvni sortimenti hrasta lužnjaka, jasena i topole, koji se nalaze u Bavaništanskoj šumi u procenjenoj količini od 39,74 kubika.

Pride ide i šumareva kućica, sa zemljištem, koje se vodi kao građevinsko izvan građevinskog područja, sve upisano kao društvena svojina stečajnog dužnika 1/1.

Za sve to početna cena je 119.240.636 dinara, a javno nadmetanje biće održano 14. marta u 11 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Beograd, Terazije. 23, III sprat, sala 301.

Za DPP „Lune Milovanović“ bankrotstvo je proglašeno 2010 godine, a do sada su bile tri prodaje imovine ovog stečajnog dužnika.

Foto: Republika Srbija, Ministarstvo privrede, Agencija za privatizaciju

Skorašnji članci

error: Content is protected !!