Tokom 2022. najčešće su falsifikovane novčanice od 2.000 dinara

28. januar 2023 –  Narodna banka Srbije je protekle nedelje objavila izveštaj o falsifikovani novčanicama u prošloj godini. Tokom 2022. otkriveno 3.649 komada takvih, a najčešći falsifikati bili su kod novčanica od 2.000, čak 78,66 odsto i od 1.000 dinara 10,95 odsto.

Onih u apoenima od 5.000 dinara je relativno malo, tek 66 komada a, možda nećete verovati, pronađena je jedna falsifikovana novčanica od 50 i po pet od 100 i 200 dinara. Ukupno je bilo 2.905 lažnih dinarskih novčanica.

Kada je reč o stranom novcu, otkrivena su 744 komada falsifikovanih novčanica, među kojima preovlađuju evri, i to najviše oni u apoenima od 100 i 50. U odnosu na ranije godine, kada je umesto apoena od 100, najčešće bio falsifikovan apoen od 200 evra ovo je razlika, a primetan je i znatan pad broja falsifikovanih evra.

Gledano po nominalnoj vrednosti, dominantan udeo su imali falsifikovani evri čija je vrednost u dinarima iznosila nešto više od 6,7 miliona, odnosno 45,13 odsto a na drugom mestu su bili dinari u iznosu od 5,3 miliona ili 35,65 odsto.

Foto/ilustracija: podunavlje.info, grafik: NBS

 

Skorašnji članci