Vazduh zgađen PM 2,5 česticama povećava rizik od autizma kod dece

11. januar 2023 – Juče se i na jednom portalu u Srbiji pojavio tekst o studiji naučnika sa Harvarda koja potvrđuje da je izloženost vazduhu koji je zagađen česticama PM2,5 povezana sa značajno povećanim rizikom od pojave autizma kod dece. Predstavljena je kao nova, mada je studija objavljena pre godinu i po dana, a rezultati istraživanja su zaista dramatični. Naime, ako se izloženost ovako zagađenom vazduha dogodi tokom trećeg tromesečja trudnoće, prema meta-analizi Harvardove škole javnog zdravlјa, rizik od pojave autizma povećava se za 31 odsto i za čak 64 posto kod novorođene dece.

Na osnovu višegodišnjeg istraživanja, utvrđeno je da je došlo do naglog porasta prevalencije dijagnoze autizma u detinjstvu, kako je zagađenje vazduha raslo, sa 6,7 na 1.000 lјudi u 2000. na 16,8 na 1.000 lјudi u 2014. godini. Autori su zaključili da je mogući faktori rizika, uklјučuju one koji se odnose na porodicu, kao što je npr. genetika ili starost roditelјa, očigledno i okolina. Prethodne studije su otkrile povezanost između izloženosti PM česticama u okruženju i neurobihejvioralne disfunkcije, ali nisu bile ubedlјive u odnosu sa vezom između izloženosti PM-česticama i razvojem ASD-a (engleska skraćenica za autism spectrum disorder).

Ova studija je otkrila da se rizik od ASD-a, kako je rečeno, povećao za 64% uz izlaganje od 10 mikrograma PM2,5 po kubnom metru vazduha tokom ranog detinjstva i za 31% tokom prenatalnog perioda. Najveći rizik tokom prenatalnog perioda utvrđen je u trećem tromesečju trudnoće. To je pokazalo višegodišnje istraživanje na velikom uzorku koji je statistički obuhvaćen.

Rezultati takođe sugerišu da bi izloženost PM2,5 mogla da utiče na ovu ranjivu populaciju čak i na niskim nivoima, ispod onih koje kao dozvoljene definišu aktuelni propisi u ovoj oblasti.

Studija je objavlјena 29. aprila 2021. u časopisu Environmental Research Letters i javno je dostupna na Internetu, pa bi mogli da je pogledaju i ovi naši nadležni koji tvrde da je „zagađenja vazduha oduvek bilo, ali to nismo znali jer nije mereno“ i da to nije „toliko opasno kako se predstavlja“.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!