Skupština grada Smedereva usvojila budžet za 2023. godinu

SMEDEREVO, 26. decembar 2022 – Skupština grada Smedereva zasedala je danas po sedmnaesti put u ovom sazivu, a glavna tačka dnevnog reda bio je predlog budžeta za narednu godinu. Prihodi i primanja budžeta, sa prenetim novčanim sredstvima iz prethodnih godina, kako se na sednici čulo, procenjuju se u ukupnom iznosu od 4 milijarde 598 miliona 234 hiljade 550 dinara.

Opozicija je kritikovala predloženu odluku o budžetu, a četiri prethodno dostavljena amandmana skupštinska većina nije prihvatila.

Od aktuelnih pitanja iz oblasti finansija, usvojen je i Kadrovski plan Gradske uprave Smedereva za 2023. godinu, zatim i Odluka o realizaciji budžeta grada Smedereva u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2023. Godinu.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva za 2023. godinu, koje će biti više za 15 odsto u odnosu na postojeće.

Skupština je, pored ostalog, dala saglasnost na tekst sporazuma o raskidu javnog ugovora bez elemenata koncesije, ugovora o javno-privatnom partnerstvu za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture i popločavanje/rekonstrukciju trgova i drugih javnih površina, sve sa pratećim mobilijarom u gradu Smederevu, sa javnim plaćanjem.

Odbornici su se saglasili i sa planovima i programima poslovanja za 2023. godinu javnih preduzeća i ustanova  čiji je osnivač grad Smederevo.

Na početku sednice, za novog člana Gradskog veća izabran je Stefan Jovičić, rođen 10. aprila 1998. godine u Smederevu. Osnovnu školu završio je u Radincu, a Tehničku školu u Smederevu. Apsolvent je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na odseku za drumski saobraćaj.

Recimo i to da su se odbornici na današnjoj sednici izjašnjavali o tome da se u humanitarne svrhe odreknu današnje dnevnice, za lečenje jednogodišnjeg Matije koji boluje od višestrukih bolesti, od urođene srčane mane i neuroloških bolesti.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!