Novim pravilnikom izmenjeni uslovi za dobijanje Vukove diplome

23. decembar 2022 – Za dobijanje diplome „Vuk Karadžić“ ubuduće će biti neophodno da učenik ima sve petice od drugog do osmog razreda osnovne škole, kao i da uz sve petice u đačkoj knjižici ima i najmanje jednu posebnu diplomu iz određenog predmeta.

Prvi razred je izuzet zbog opisnog ocenjivanja, a prema novim odredbama Pravilnika, diploma „Dositej Obradović” se dodeljuje učeniku za izuzetne rezultate iz obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa ako učenik postigne najmanje vrlo dobar opšti uspeh i primerno vladanje na kraju svake školske godine.

Još jedan uslov za „Dositejevu“ diplomu je da učenik u toku školovanja osvoji jednu od prve tri nagrade na opštinskom, gradskom, okružnom, republičkom ili međunarodnom nivou takmičenja iz tog obaveznog predmeta, odnosno izbornog programa u skladu sa kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola.

Novina u Pravilniku, koji se primenjuje od ove školske godine, jeste i ta da su prvi put uvedene i diplome za učenike koji postignu izuzetne rezultate za učenike koji postignu izuzetne rezultate u muzičkoj i baletskoj školi.

Skorašnji članci