Velika Plana: Prosečne cene kvadrata za utvrđivanje poreza na imovinu

VELIKA PLANA, 7. decembar 2022 – Na teritoriji opštine Velika Plana određeno je trinaest zona za utvrđivanje poreza na imovinu u narednoj godini, prema komunalnoj i opremlјenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Velika Plana, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselјu, navodi se u odluci.

U prvoj zoni porez na imovinu će se određivati na osnovu cene kvadrata za stanove od 74.411 dinara, dakle oko 630 evra. Za kuće za stanovanje vrednost u toj zoni je utvrđena, na 46.497, a poslovne zgrade, objekte koji služe za obavljanje delatnosti, 83.948 dinara, garaže i pomoćne objekte, 17.964 dinara.

U istoj zoni porez će se za građevinsko zemljište računati na osnovu vrednosti kvadrata od 2.814, poljoprivredno i šumsko zemljište po 201 dinar za kvadratni metar.

U ostalim zonama cene, odnosno vrednosti kvadrata su srazmerno manje za sve vrste objekata i zemljišta.

Neizgrađeno građevinsko zemlјište koje se isklјučivo koristi za gajenje bilјaka, sadnog materijala, odnosno šuma za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu razvrstava se u polјoprivredno, odnosno šumsko zemlјište, navodi se u odluci.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!