Proglas Sindikata novinara Srbije – poziv udruženjima na dogovor

3. decembar 2022 – Povodom dve decenije postojanja, Sindikat novinara Srbije oglasio se proglasom u kojem poziva novinarska udruženja na dogovor oko osnovnog dokumenta, platforme za pregovore sa vlasnicima medija.

“Pozivamo sindikate u medijima i udruženja, UNS i NUNS pre svih, da zajedno napravimo platformu koja treba da omogući uspostavljanje socijalnog dijaloga koji će voditi do potpisivanja POSEBNOG (granskog) kolektivnog ugovora.

Naša zajednička obaveza je da poboljšamo položaj NEKOLIKO HILJADA medijskih radnika koji u ovom trenutku u Srbiji rade u neregularnim uslovima: neki bez ugovora o radu, drugi- sa minimalnim i neredovnim platama, treći – bez plaćenog prekovremenog rada, četvrti – bez slobodnih dana i godišnjeg odmora, peti – bez zdravstvenog osiguranja ….

To se sve dešava jer vlasnici medija ne žele da sednu za sto i dogovore sa zaposlenima elementarne uslove za dostojanstveni rad u medijskoj delatnosti.

Ako mogu prosvetari, zdravstveni radnici, radnici u kulturi i mnogi drugi da dogovore uslove rada – zašto to ne učinimo mi u medijima?

Ako medijske gazde ne žele dijalog sa novinarima i medijskim stručnjacima i postave pravila koja bi svima, i nama i njima, omogućila profesionalan angažman – POVEŽIMO SE MI SA DRUGE STRANE STOLA I DIGNIMO GLAS PROTIV STATUSA NADNIČARA.

Tako nas je opravdano nazvao uvaženi sociolog Srećko Mihajlović na osnovu istraživanja u kojem je utvrdio da su elementarna prava do te mere uskraćena novinarima i medijskim radnicima da im je položaj uporediv sa nadničarima.

SINDIKAT NOVINARA SRBIJE TRAŽI SASTANAK SA MEDIJSKIM SINDIKATIMA, UDRUŽENJEM NOVINARA I NEZAVISNIM UDRUŽENJEM NOVINARA NA KOJEM ĆEMO DOGOVORITI OSNOVNI DOKUMENT ZA PREGOVORE SA VLASNICIMA MEDIJA.”

Foto: Press centar UNS

Skorašnji članci