PIO fond: Šta se sve menja nakon povećanja penzija od 9 posto

24. novembar 2022 –  Usvajanjem predloga Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim su penzije vanredno usklađene za devet odsto, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje na svom Instagram profilu, za isti procenat usklađuju se i novčane naknade.

Tako novčana naknada za pomoć i negu drugog lica za prvu grupu, 100 odsto, od 1. novembra ove godine, iznosi 22.030 dinara, a novčana naknada za telesno oštećenje za korisnike sa stopostotnim oštećenja koje je posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 9.179,33 dinara.

Novčana naknada pogrebnih troškova za sve kategorije osiguranika, zaposlene, samostalne delatnosti, poljoprivrednike  je 50.721 dinar.

Vrednost opšteg boda koji utiče na visinu prvog obračuna penzije, nakon usvojenih izmena, iznosi 991,30 dinara.

Inače, kako je već ranije objavljeno,, prosečna penzija uvećana za 2.787 dinara, a najniža penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti je 18.404,58, dok najviša penzija za sve korisnike od 1. novembra iznosi 169.512,30 dinara.

Skorašnji članci