HBIS Group Serbia: Plan da do 2025. godine nivo emisija bude kao u EU

SMEDEREVO, 3. novembar 2022 – Kompaniju HBIS Group Serbia posetili su danas gradonačelnik Grada Smedereva Jovan Beč i predstavnici mesnih zajednica Radinac, Vranovo i Ralja. U prisustvu domaćina oni su obišli postrojenje Nove aglolinije, a potom održali zajednički sastanak, čija je tema, u najvećem delu, bila zaštita životne sredine. Tim povodom, iz HBIS-a smo dobili saopštenje koje prenosimo.

Generalni direktor kompanije Wang Lianxi podsetio je da je kompanija od kada je preuzela železaru 2016. godine uložila preko 300 miliona evra u projekte koji su uglavnom usmereni na zaštitu životne sredine.

“Najbitnije ja da je ovo tek početak i mi planiramo da nastavimo ulaganja u još neke ekološke projekte, da ovde ostanemo dugo i da naporno radimo i poboljšavamo naše performanse. Dobili smo i Integrisanu (IPPC) dozvolu nedavno za lokaciju Smederevo i sebi zacrtali u planovima da do 2025. godine postignemo nivo emisija koji je propisan u EU. Istovremeno je neophodno razumevanje i strpljenje svih, zato što je ovo višedecenijski problem koji smo nasledili, a svakako nećemo štedeti napore da ga rešimo u narednim godinama”, rekao je Wang.

Prezentaciju je održala Ljubica Drejk, generalni menadžer Zaštite životne sredine, koja je naglasila da u kompaniji ima 8 kontinualnih merača na emiterima (dimnjacima).

“Centralni dimnjak na Novoj agloliniji ima trostruki sistem otprašivanja: elektrofilter, vrećasti filter i sistem za odsumporavanje gasova. Na njemu imamo kontinualni merač i prašina se na njemu maksimalno kreće do 2mg/m3, a nama je limit 50 mg/m3. Ovo je sada veliki napredak, a uveli smo i odsumporavanje gasova iako nikada nismo imali problem sa sumporom, ali očekujemo da će zakoni u budućnosti biti malo stroži, tako da smo i to predupredili. Među projektima koje je kompanija preduzela, a koji su doveli do poboljšanja uticaja HBIS GROUP Serbia je pre svega puštanje u rad Nove aglolinije. Ugrađeni su sistemi stabilnog prskanja puteva kao i redovno pranje, čišćenje i asfaltiranje saobraćajnica, kontrola emisije sa emitera na kontinualnim meračima prašine, povećan je monitoring zahvaljujući novim merenjima i video nadzoru. Povećana je i kontrola dopreme i istovara sirovina uz kontrolu njihove vlažnosti. Eksterni uticaji koje uočavamo su saobraćaj, kotlarnice, meteorološki uslovi, individualna ložišta“, zaključila je Drejk.

Izvršni direktor za proizvodnju Vladan Mihailović istakao je prednosti tri nova postrojenja koja su energetski efikasna, jer koriste visokopećni gas umesto skupog prirodnog gasa i imaju minimalan uticaj na životnu sredinu. Nova aglolinija projektovana je po najboljoj raspoloživoj tehnologiji i ovo postrojenje koristi isključivo visokopećni (VP) gas. Rezervoar za visokopećni gas omogućava distribuciju i veću potrošnju VP gasa za ostale potrošače u fabrici, a VP gas koristi i nova Koračna peć u Toploj valjaonici.

Od predstavnika mesnih zajednica čule su se reči pohvale za nova poboljšanja koja HBIS GROUP Serbia ostvaruje kroz nove projekte, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. Bilo je reči i o gorućim pitanjima koja su aktuelna u okolnim selima, koja bi uz pomoć kompanije moga zajedno da se reše, kao što je ozelenjavanje dela pojasa van kruga fabrike, uređenje zelenih površina i pešačkih staza koje su građanima važne i korisne, navodi se na kraju saopštenja koje je izdala kompanija.

 

Skorašnji članci