Partnerski forum za izradu Plana razvoja Smedereva od 2022. do 2029.

SMEDEREVO, 28. oktobar 2022 – Danas je u prostorijama smederevske Gradske uprave održan prvi sastanak u vezi sa izradom Plana razvoja grada Smedereva za period 2022. do 2029. godina. Sastanku je prisustvovao veliki broj pojedinaca, kao i predstavnika organizacija i udruženja sa teritorije Smedereva.

Slavica Milovanović, šef službe za Lokalni ekonomski razvoj, koja je vodila sastanak, naglasila je da su kroz ceo proces izrade Plana razvoja važne konsultacije jer uklјučuju sve relevantne zainteresovane strane i cilјne grupe.

– Konsultacije služe da se na zajednički način dođe do što bolјih rešenja tokom planiranja i time olakša sprovođenje mera Plana razvoja. Konsultacije se sprovode radi prikuplјanja podataka i stavova zainteresovanih strana u vezi sa problemom koji se rešava, ili promenom koja se želi postići – rekla je Milovanović i uputila i na sajt grada Smedereva, gde će u posebnom delu, Plan razvoja grada Smedereva, biti isticane sve pojedinosti vezane za izradu.

Tokom sastanka svi, koji su želeli mogli su da daju svoja mišlјenja i ocenu u vezi sa izradom Plana razvoja grada Smedereva.

– Prvo da se zahvalim zato što ste izdvojili vreme da danas dođete i učestvujete u Partnerskom forumu, kao jednoj od stepenica u dostizanju zajedničkog cilјa zvanog Plan razvoja grada Smedereva za period od 2022. do 2029. godine. Svestan sam svega, ali Smederevu je potrebna vaša pomoć da bi smo svi zajedno oblikovali budućnost našeg grada. Realizaciju ovog projekta vidim kao priliku za unapređenje naših kapaciteta i kao odličnu priliku da čujemo šta je to što svi mi koji živimo u našem Smederevu, želimo za  naš grad – istakao je gradonačelnik Jovan Beč u svom obraćanju prisutnima.

Izrada Plana razvoja grada Smedereva se sprovodi u okviru Projekta nemačko-srpske razvojne saradnje ,,Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj“ (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!