Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se 17. oktobra.

17. oktobar 2022 – Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 22. decembra 1992. proglasila 17. oktobar Međunarodnim danom borbe protiv siromaštva. Siromaštvo je u tom dokumentu označeno kao kršenje ljudskih prava.

Stopa rizika od siromaštva predstavlјa procenat lica čiji je raspoloživi ekvivalentni prihod niži od praga rizika od siromaštva, koji je u Srbiji u 2021. iznosio za domaćinstvo s dvoje odraslih i jednim detetom mlađim od 14 godina 43,315 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 14 godina to 50.533 dinara, odnosno 24.064 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano prema starosti, lica starosti od 18 do 24 godine bila su najviše izložena riziku od siromaštva, 27,7 odsto, kao i lica stara 65 i više godina, 22,7 odsto.

Prema tipu domaćinstva, domaćinstva sa izdržavanom decom bila su više izložena riziku od siromaštva, 21,4 odsto, u odnosu na domaćinstva bez izdržavane dece, 20,9 odsto.

Najvišu stopu rizika od siromaštva imala su domaćinstva koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece, 38,8 odsto, a najnižu stopu rizika od siromaštva imala su domaćinstva koja čine tri ili više odraslih osoba, 14,3 odsto.

U stavke materijalne uskraćenosti ubraja se nemogućnost domaćinstva da sebi priušti adekvatno zagrevanje stana, nemogućnost da priušti mašinu za pranje veša, automobil, da svim članovima priušti nedelju dana odmora van kuće bar jednom godišnje, kao i nemogućnost da podmiri neočekivani trošak u iznosu od 19.400 dinara, koji bi bio plaćen iz budžeta domaćinstva.

Među stavke materijalne uskraćenosti spada i nemogućnost domaćinstva da sebi priušti telefon, televizor u boji, meso ili ribu u obroku (ili njihovu vegeterijansku zamenu) svakog drugog dana.

Pored toga, među stavkama materijalne uskraćenosti su i kašnjenje sa plaćanjem rente, rate za stambeni ili potrošački kredit ili računa za komunalne usluge, za stan u kojem domaćinstvo živi.

Ilustracije: RZS

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!