Održana 15. sednica Skupštine grada Smedereva

SMEDEREVO, 29. septembar 2022 – Skupština grada Smedereva danas je sa 49 glasova za i 4 protiv, prihvatila Informaciju o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta Grada Smedereva za prvih šest meseci ove godine.

To je bila tema koja je odbornicima uzela i najviše vremena tokom današnjeg zasedanja. Na brojne primedbe opozicije, koje su se odnosile kako na prihodovnu tako i na rashodovnu stranu, osvrnuo se gradonačelnik Smedereva, Jovan Beč, najavljujući i sledeću sednicu na kojoj će se raspravljati o novom rebalansu budžeta.

„Ovde se čulo nekoliko stvari koje su ‘zaparale uši’ i na koje ja, kao gradonačelnik, dugujem odgovor. Prošle godine smo realizovali budžet sa 102,5 odsto, ako se ne varam. Mi na današnji dan, kada su u pitanju prihodi, imamo više od 74 posto iskorišćenost, tako da očekujem da ćemo do kraja godine imati oko 100 posto. To znači da smo realno kreirali sve prihode.“

Gradonačelnik je potom objasnio situaciju u vezi sa javno-privatnim partnerstvom za putnu infrastrukturu.

„Mislim da je to, generalno, dobra stvar, za tri godine, ako se ne varam, trebalo je da uradimo više od 200 kilometara puteva, međutim, desilo se to što se desilo. Krajem prošle godine je potpisan ugovor, u međuvremenu niko nije mogao da očekuje da će u februaru biti rat u Ukrajini, da će se desiti nagli skok cena energenata. Slali smo zahteve javno-privatnom partneru da krene sa realizacijom tog ugovora, međutim oni su nekoliko puta poslali dopis da traže povećanje cena. Moj lični stav je da je to neprihvatljivo za Grad Smederevo, već da taj ugovor mora da se revidira, da se poništi i da napravimo neki drugi plan.“

On je najavio da je u međuvremenu sklopljen ugovor sa JKP Parking servisom, dodajući da sredstva u budžetu postoje i da je od danas počelo saniranje udarnih rupa, prvo na Beogradskom putu koji je urgentan.

„Putna infrastruktura jeste najveći problem i iz tog razloga smo ušli u javno-privatno partnerstvo, imamo odgovornost prema građanima i pokušaćemo sve to da prevaziđemo, ali moramo da vodimo računa o budžetskim sredstvima, o interesu građana“, rekao je pored ostalog gradonačelnik Smedereva.

Kao druga tačka dnevnog reda, Informacije o finansijskim izveštajima sa izveštajima ovlašćenog revizora i izveštajima o stepenu realizacije programa poslovanja za 2021. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo, takođe je izazvala dosta polemike. Jedna od zamerki opozicije je bila zašto se na dnevnom redu nisu našli i izveštaji koji se odnose na JP Sportski centar, a pohvaljeni su direktori javnih preduzeća koji su prisustvovali današnjoj sednici, kako bi eventualno mogli da odgovore na odbornička pitanja.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena, uz opozicione glasove protiv, kao i sledeća tačka koja se odnosila na predloge za davanje saglasnosti na odluke Nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo o raspodeli dobiti za 2021. Prihvaćena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Smederevo, za prvih šest meseci 2022. godine.

Osim predloga akata iz oblasti sprovođenja postupka komasacije, koji su se pored ostalog odnosili i na stavljanje van snage Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič, Smederevo (Grad Smederevo), Skobalj (Grad Smederevo), Osipaonica (Grad Smederevo), odbornici su usvojili izmenjeno rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Naša radost“ i rešenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola u Lugavčini, Osipaonici i Mihajlovcu.

Prihvaćeno je i rešenje o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta, kao i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Smedereva za 2021. godinu.

Predsednica Skupštine grada Smedereva, Vesna Kiš Kostić, na početku sednice je konstatovala ostavku člana Gradskog veća grada Smedereva, Branislava Drobnjakovića na ovu funkciju, kako je rečeno, iz zdravstvenih razloga. Takođe, ona je pozvala odbornike da se odreknu današnje dnevnice u korist lečenja Danijela Ristića iz Smedereva kome je dijagnostikovana leukemija.

Na kraju pomenimo i jednu inicijativu, koja će, kako je rekao odbornik Nebojša Jovanović, već u ponedeljak doći i do gradonačelnika, predsednika Skupštine grada i ostalih gradskih institucija, a reč je o nedavno preminulom književniku, novinaru, publicisti Milosavu Slavku Pešiću, sa predlogom da grad ostavi neku trajnu uspomenu na tog čoveka.

Skorašnji članci