Počinje sprovođenje projekta „Primeni, prati, promeni“ u pet gradova

SMEDEREVO, 26. jul 2022 – Invalidnost nije pitanje izbora, ali vaš stav jeste! Ovo je slogan pod kojim osobe sa invaliditetom aktivnim učešćem treba da deluju na obezbeđivanju dosledne primene i praćenja mera donetih u okviru javnih politika. Projekat sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa članicama mreže iz Smedereva, Trstenika, Čačka, Jagodine i Kragujevca.

Ovaj projekat treba da na nivou jedinica lokalnih samouprava doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana.

Projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Posle obavljenih konsultacija sa organizacijama osoba sa invaliditetom, danas je u Smederevu održan inicijalni sastanak u okviru tog projekta na kome je formirana lobi grupa za zagovaranje projektnih ciljeva. Sastanak je vodio predsednik Centra za samostalni život OSI Smedereva i koordinator projekta za Smederevo Radivoje Damjanović, a lobi grupu čine Jelena Stojanović, predsednica Gradske organizacije saveza slepih Srbije Smederevo (GOSSSS), Danijela Pejov, predsednica MS Platforma Smederevo, Predrag Nikolić, predsednik Gradskog Saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo (GSSHO) i Dragan Stojanović, predstavnik Društva za cerebralnu i dečiju paralizu  (CDP).

Na sastanku je razrađen operativni plan zastupanja na lokalnom nivou sa širenjem mreže podrške zastupanju – uključivanjem predstavnika jedinice lokalne samouprave, lokanih organizacija OSI, organizacija civilnog društva, kao i šire javnosti zainteresovane za temu javnog zastupanja.

Dogovoreno je da lobi grupa inicira konsultativni sastanak sa Radnom grupom za izradu Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva (za period od 2022-2026 godine), radi koordinacije, zajedničke saradnje i efikasnije primene Strategije za unapređenje položaja OSI u Republici Srbiji donetoj za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg Akcionog plana za period 2020. do 2022. godine.

Skorašnji članci