Sve nas je manje, ali zbog dve godine korone nismo i sve stariji

2. jul 2022 – Da se broj sanovnika Srbije iz godine u godinu smanjuje i nije neka novost, jedino se to relativno retko može videti izraženo precizno u brojkama. Republički zavod za statistiku je juče objavio da je procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2021. godini bio 6.834.326. To praktično znači da smo u poslednjih desetak godina izgubili oko pola miliona stanovnika.

Osim promene u ukupnom broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi, koja se najbolјe uočava na starosnoj piramidi. U 2002, kod oba pola, najzastuplјenija  je bila populacija starosne dobi od 45 do 49 goina, dok je u 2021, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca od 40 do 44 i žena starih od 65 do 69 godina.

Posmatrano po oblastima, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starih 65 i više godina (28,9%) i istovremeno najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina (11,1%). S druge strane, najmanji udeo starih 65 i više godina je u Pčinjskoj oblasti (16,1%), ali je najveći udeo mlađih od 15 godina najpre u Raškoj oblasti (17,6%), a potom u Južnobačkoj (15,6%) i Beogradskoj oblasti (15,4%).

U periodu 2002–2021, udeo mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1% na 14,3%, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6% na 21,3%. Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15– 49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4%. Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% (2002) na 64,4% (2021).

U istom intervalu, 2002-2021, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 43,5 godina. Očekivano trajanje života je u periodu 2002–2019. prosečno raslo za oko 0,2 godine, ali je, zbog povećanog nivoa smrtnosti usled pandemije Covid-19, ukupno očekivano trajanje života sa vrednosti 75,7 godina u 2019. godini opalo na 74,2 u 2020. odnosno na 72,7 godina u 2021. godini.

Izvor podataka i grafici: Republički zavod za statistiku

 

Skorašnji članci