Skupština Velike Plane: Odbornici izglasali brojne kadrovske promene

VELIKA PLANA, 1. jul 2022 – Na juče održanoj 21. redovnoj sednici Skupštine opštine Velika Plana u ovom sazivu odbornici su se najviše izjašnjavali o kadrovskim promenama u opštinskoj vlasti, javnim preduzećima i ustanovama i školskim odborima.

Svi predlozi o kadrovskim promenama koji su se našli na dnevnom redu prihvaćeni su sa ubedlјivom većinom glasova.

Na predlog predsednika Opštine Igora Matkovića, koji predsedava radom Opštinskog veća, Dragan Cvetković je razrešen dužnosti člana opštinske vlade a na to mesto izabran je profesor Igor Sih. Od 30 odbornika koji su učestvovali u glasanju, za ovu kadrovsku promenu glasalo je njih 26.

Diplomirani istoričar umetnosti Slađana Kazaković imenovana je za vršioca dužnosti direktora Doma kulture Vlada Marjanović u Starom Selu. Dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora doma kulture Jugoslavu Todoroviću istekao je mandat. Novi direktor će imati zadatak da sprovede postupak pripajanja ove ustanove Centru za kulturu Masuka. Nakon toga, Todorović će i ubuduće biti zadužen za osmišlјavanje i organizovanje programa u Domu kulture ali sada u okviru Centra za kulturu, kako je to naložila Državna revizorska institucija.

Na današnjoj sednici imenovan je novi Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća Miloš Mitrović, najvećeg javnog preduzeća u velikoplanjanskoj opštini. Predsednik odbora je diplomirani pravnik Slavica Ivanović, koja je do nedavno radila kao javni tužilac u Velikoj Plani.

Odbornici su doneli odluku o povećanju cene prevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za 15 odsto. Iz Jugoprevoza su više puta tražili povećanje cene prevoza, samo od početka ove godine dva puta. Prvi put, nakon prvog talasa poskuplјenja goriva zbog rata između NATO pakta i Rusije u Ukrajini, zahtevali su da povećanje bude 15 odsto, da bi u martu obnovili zahtev i tražili da povećanje iznosi 24 odsto. Opštinsko veće je procenilo, a odbornici glasanjem na današnjoj sednici podržali tu procenu, da je realno povećanje od 15 odsto.

Na predlog odborničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke izvršene su značajne promene na mestu predsednika i članova više radnih tela Skupštine opštine. Između ostalog, Velibor Stanojlović je izabran za predsednika Saveta za budžet i finansije, diplomirani pravnik Miloš Nikolić za predsednika Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja a profesor Dušan Marjanović za predsednika Saveza za omladinu i sport.

Ivana Matić Stanković izabrana je u Odbor za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Dragutin Pašić u Savet za urbanizam i komunalno-stambena pitanja, Zoran Dončić u Savet za zdravstvo, socijalnu i dečiju zaštitu i boračko-invalidska pitanja a Aleksandra Arsić  i profesor Sreten Simić u Komisiju za saradnju sa drugim gradovima i opštinama.

Na današnjoj sednici Skupština opštine je donela i odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Centra za socijalni rad, kao i predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Centra za kulturu Masuka.

Za predsednika upravnog odbora Centra za kulturu Masuka izabran je najpoznatiji planjanski istoričar profesor Darko Ivanović, a jedan od saradnika biće mu i ništa manje poznati planjanski sveštenik Dragan Jelić, dugogodišnji paroh gradske crkve u Velikoj Plani. Iz reda zaposlenih u odbor su izabrani Ana Simović, Jelena Stojadinović i Dušica Radenović. Za predsednika nadzornog odbora ove ustanove kulture izabrana je Zorica Jevremović.

Dušan Bojić će i ubuduće predsedavati upravnim odborom Centra za socijalni rad, dok je novi predsednik nadzornog odbora Centra te ustanove Mihajlo Obradović. Među članovima upravnog odbora je i drugi planjanski sveštenik Predrag Popović, široj javnosti poznat po svojim vrlo praćenim objavama na društvenim mrežama, koje imaju desetine hilјada pregleda,  ali i humanitarnim akcijama.

Odbornici su usvojili izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije u prošloj godini i plan rada štaba u 2022. godini, o kojima je govorio član štaba, načelnik Odelenja za privredu Miodrag Škorić.

Nakon obrazloženja načelnika Odeljenja za urbanizam Dragolјuba Živkovića, lokalni parlament je usvojio i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu postavlјanja privremenih objekata na teritoriji opštine Velika Plana, od koje se očekuje da će „naterati“ komunalnu inspekciju da bolјe obavlјa svoj posao i napravi više reda na planjanskim trotoarima i drugim javnim površinama.

Informacija i foto: D. Marić

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!