Ističe rok za dostavlјanje dokumentacije uz godišnji finansijski izveštaj

29. jun 2022 – Agencija za privredne registre još jednom je podsetila sve obveznike revizije da 30. juna ističe zakonski rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj, koja je propisana članom 45. Zakona o računovodstvu.

Obveznici revizije čiji je redovan godišnji finansijski izveštaj javno objavljen kao potpun i računski tačan, dokumentaciju dostavljaju kreiranjem novog zahteva i to „Dokumentacija uz RGFI“ ili ukoliko su vršene izmene u odnosu na javno objavljen izveštaj, putem zahteva „Korigovani RGFI sa dokumentacijom“. Podnošenje ovih zahteva je moguće i po isteku zakonskog roka, a najkasnije do kraja 2022. godine, s tim da je u tom slučaju neophodno platiti dodatnu naknadu – razlog neblagovremeno dostavljanje – u iznosu od 3.000 dinara.

Obveznici revizije koji nisu postupili po javno objavljenom Obaveštenju o nedostacima, zbog čega im je redovan godišnji finansijski izveštaj javno objavljen kao nepotpun i računski netačan ili je javno objavljena informacija da izveštaj ne može biti objavljen usled neplaćene naknade, imaju mogućnost da najkasnije do kraja godine dostave potpun i računski tačan RGFI zajedno sa dokumentacijom, putem zahteva „RGFI i dokumentacija“, uz plaćanje uvećane naknade usled kašnjenja u dostavljanju RGFI, odnosno dokumentacije., navodi se u saopštenju Agencije za privredne registre.

Skorašnji članci