Skupština usvojila izmenjeni budžet za 2022. godinu opštine Velika Plana

VELIKA PLANA, 6. jun 2022 – Na danas održanoj sednici Skupštine opštine Velika Plana odbornici su usvojili izmene budžeta za ovu godinu. Umesto na početku godine planiranih 1.398.882.000 dinara prihodi i rashodi su povećani za 252 miliona i iznosiće 1.650.822.000 dinara.

Najveći izvori prihoda biće oni od poreza na dohodak, dobitak i kapitalne dobitke u iznosu od 793.551.000 dinara, transferna sredstva sa republičkog nivoa su u iznosu od 424.159.000 i porez na imovinu u 226.100.000 dinara.

Na danas održanoj sednici odbornici Skupštine opštine su usvojili i izveštaj o izvršenju opštinskog budžeta za 2021. godinu, a donet je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta i data je saglasnost na Program o izmeni i dopuni programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Miloš Mitrović“.

Informacija i foto: D. Marić

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!