Javni poziv za dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima

SMEDEREVO, 12. maj 2022 – Grad Smederevo je danas objavio javni poziv za dodelu finansijskih pomoći učenicima srednjih škola, učenicima srednjih škola sa invaliditetom, studentima na prvom i drugom stepenu studija, master akademskim, specijalističkim i strukovnim studijama, kao i studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija.

Ukupno 15 finansijskih pomoći biće dodeljeno učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000 dinara.

Još 10 finansijskih pomoći namenjeno je učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente.

Učenicima srednjih škola sa invaliditetom  biće dodeljeno 5 finansijskih pomoći, onima kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog.

Ukupno 30 finansijskih pomoći sleduje studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.0000 dinara, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000 dinara.

Još 15 finansijskih pomoći opredeljeno je studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji  su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente.

Na kraju, 5 finansijskih pomoći opredeljeno je sa studentima invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i sa zvanične internet stranice Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

O rezultatima javnog poziva, kandidati će biti obavešteni na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada  Smedereva.

Informacije i konkursna dokumentacija mogu se dobiti i na šalteru 07 GUC-a, tel. 672-724, lokal 1847.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!