Iduće nedelje dve sednice Skupštine opštine Velika Plana

VELIKA PLANA, 20. april 2022 – Predsednik Skupštine opštine Velika Plana Dušan Marić zakazao je 17. i 18. redovnu sednicu Skupštine opštine Velika Plana; sedamnaesta sednica biće održana 27. aprila, a osamanesta dva dana kasnije.

Za prvu, onu naredne srede, predviđen je ovakav dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Šesnaeste redovne sednice Skupštine opštine Velika Plana od 30.03.2022. godine i Zapisnika sa Pete sednice Skupštine opštine Velika Plana po hitnom postupku od 01.04.2022. godine.
 2. Donošenje Odluke o donošenju Plana detalјne regulacije “LIPOVICA“ u Velikoj Plani.
 3. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o cenama auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Velika Plana.
 4. Donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća čije je osnivač opština Velika Plana.
 5. Donošenje Programa pribavlјanja građevinskog zemlјišta u javnu svojinu opštine Velika Plana.
 6. Donošenje Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemlјišta u javnoj svojini opštine Velika Plana.
 7. Program mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Velika Plana za 2022. godinu.
 8. Donošenje Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Velika Plana.
 9. Odbornička pitanja.

Potom, dva dana kasnije, 29. aprila, biće održana 18. redovna sednica lokalnog parlamenta, na čijem dnevnom redu će se naći sledeće teme:

 1. Donošenje Odluke o otpisu duga Privrednog društva FULL PROTECT DOO Beograd.
 2. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu “Masuka“ Velika Plana za 2022. godinu.
 3. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije opštine Velika Plana za 2022. godinu.
 4. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke “Radoje Domanović“ Velika Plana za 2022. godinu.
 5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture “Vlada Marjanović“ Staro Selo za 2022. godinu.
 6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad opštine Velika Plana za 2022. godinu.
 7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Crvenog krsta Velika Plana za 2022. godinu.
 8. Odbornička pitanja.

Informacija i foto: D. Marić

 

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!