Uprava za agrarna plaćanja: Podsticaji po košnici pčela od 15. aprila

12. april 2022 – Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje od 800 dinara po košnici pčela počinje 15. aprila i trajaće sve do 31. maja 2022. godine, objavila je danas Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopirvrede.

Zahtev se može podneti na propisanom obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za 2022. godinu, koji je sastavni deo Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela. Zahtevi s podnose preporučenom poštom na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, na adresu Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Pčelari će i ove godine za „podsticaje po košnici“ moći da podnesu zahtev elektronskim putem. Pristup portalu za podnošenje elektronskog zahteva biće omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja https://uap.gov.rs.

Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju (podaci o podnosiocu zahteva, broj polјoprivrednog gazdinstva, HID broj i broj pčelinjih stajališta) i elektronskim podnošenjem zahteva. Tokom samog procesa elektronskog potpisivanja imaće detalјna uputstva koja će ih voditi kroz proces. Rešenje povodom ovog zahteva biće im takođe prosleđeno elektronskim putem.

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaji za 1000 košnica pčela.

Podnosioci zahteva koji nemaju registrovan elektronski potpis, moći će da nakon unošenja traženih podataka,  generišu obrazac za podnošenje zahteva koji će na sebi imati bar kod. Generisani obrazac sa bar kodom je neophodno odštampati, svojeručno potpisati, ili overiti, a  potom ga poslati preporučenom poštom na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Iz Uprave za agrarna plaćanja mole korisnik koji se odluče za opciju podnošenja „barkodiranog zahteva“ da ga ne generišu u aplikaciji za elektronsko podnošenje zahteva pre 15. aprila 2022. godine, jer će se kao datum podnošenja računati vreme kada j zahtev generisan u aplikaciji, a ne vreme kada je predat poštanskom operateru. Svaki preuranjen i neblagovremen zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava će odbaciti bez razmatranja.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!